Marta Paczka

Pedagog specjalny, absolwentka pedagogiki specjalnej i terapii pedagogicznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalizuje się w komunikacji alternatywnej (AAC). Współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze”. Aktywnie bierze udział w popularyzowaniu wiedzy o autyźmie. Współorganizatorka, uczestniczka lub koordynatorka wielu projektów i wydarzeń związanych z autyzmem, m. in. MosTy3- aktywny wolontariat, Światowy Dzień Autyzmu, Tydzień Autyzmu, Przegląd Filmów o Autyźmie i Zespole Aspergera. Na co dzień pracuje w szkole specjalnej im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.

Inne szkolenia:

 • Picture Exchange Communication System ( PECS) - poziom 1
 • AAC-Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się ( AAC I stopień). - A.Smyczek
 • AAC II stopień - Edukacja Dzieci Niemówiących. - A.Smyczek
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz.1 - E.Przebinda
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz.2 – E.Przebinda
 • Diagnoza AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia;Sprawdź jak się porozumiewam;. - dr. Magdalena Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych. I, II Stopień - dr. MagdalenaGrycman
 • Trzy szkolenia superwizyjne – „Opracowanie strategii AAC z wprowadzeniem działań korygujących”. -dr. Magdalena Grycman
 • Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących.
 • Ocena możliwości poznawczych i konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno -Terapeutycznego dla ucznia z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. - M. Baraniewicz
 • Wspomaganie rozwoju komunikacji i języka małego dziecka poprzez wczesne wprowadzenie strategii AAC. – Stowarzyszenie „Mówić bez Słów – ISAAC Polska”
 • Jak uczyć czytania i pisania dzieci niemówiące. AAC i strategie nauki czytania i pisania we wczesnej interwencji, przedszkolu i szkole. -Stowarzyszenie „Mówić bez Słów – ISAAC Polska”
 • AAC w pracy z dorosłymi osobami z nabytymi trudnościami w porozumiewaniu się ( afazją, apraksją, postępującymi chorobami układu nerwowego). – Stowarzyszenie „Mówić bez Słów – ISAAC Polska”
 • „Wszyscy angażujemy się, komunikujemy i uczymy!” – Susan Norwell
 • Zabawa z dzieckiem z autyzmem
 • Komunikacja z dzieckiem z autyzmem