FIZJOTERAPIA SKOLIOZ

Fundacja „Po Stronie Dziecka” z ogromną przyjemnością informuje o wprowadzeniu nowych usług bazujących na Metodzie FITS – Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz.

Inicjatywa finansowana jest w ramach programu grantowego w projekcie „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”.

CO TO JEST METODA FITS?

Koncepcja FITS została opracowana w 2004 roku przez dr n. med. Mariannę Białek oraz mgr Andrzeja M’hango, odpowiada na wzrastające zapotrzebowanie na badanie skrzywienia kręgosłupa u dzieci. FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz) jest metodą, która może być stosowana jako samodzielny system korekcji skolioz, wspomaganie leczenia gorsetowego, przygotowanie dzieci do zabiegu operacyjnego a także korekcji nieprawidłowego ułożenia obręczy barkowej i miednicznej po zabiegach operacyjnych.

Metoda FITS jest kompleksowym sposobem leczenia skolioz. Polega ona na połączeniu technik terapii manualnej ze wzorcami korekcyjnymi.

W badaniu klinicznym ocenie podlegają:

  • Ustawienie kręgosłupa we wszystkich płaszczyznach
  • Ustawienie łopatek, linia barków, ustawienie głowy i szyi
  • Ustawienie miednicy
  • Ustawienie kolan
  • Punkty obciążenia i ustawienie stóp

Badanie obejmuje również ocenę długości funkcjonalnej poszczególnych grup mięśniowych,
a także biomechaniczną analizę układu ruchu. Na podstawie wyniku badania klinicznego wg metody FITS, parametrów skrzywienia oraz dysfunkcji towarzyszących skoliozie, wyznaczane są cele ogólne oraz szczegółowe i dostosowywany jest indywidualny program ćwiczeń – który również jest opracowany, zaprezentowany zarówno dziecku jak i rodzicom  w ramach tej usługi.

W ramach diagnozy i terapii wg koncepcji  FITS można umówić się na:

  1. Diagnozę w zakresie Skolioz wraz z opracowaniem programu terapii wg koncepcji FITS, ułożenie programu i jego praktyczne wprowadzenie.

Czas: 2g.   Koszt 450 zł.

  • Koordynowanie i przeprowadzenie długofalowej terapii.

Czas: 1g/tygodniowo, przez 3 miesiące.

Całkowity łączny koszt 1150 zł.

Więcej informacji i zapisy pod numerem tel. 692 791 770