NIEPUBLICZNA SPECJALISTYCZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA AGAJA

Nadrzędną misją Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest bezpłatna pomoc dzieciom i młodzieży w trudnościach, problemach i chorobach, które je dotykają, przy użyciu najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metod. W tym celu oferujemy terapię dostosowaną indywidualnie do pacjenta podczas realizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, wraz z pełną współpracą z jego rodziną, a to wszystko w przyjaznej, domowej atmosferze. Podstawą do objęcia opieką dziecka jest opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda oraz, w zależności od potrzeb inni specjaliści. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydaje opinie między innymi w kwestiach gotowości podjęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej, odroczeniu od obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego, a także o specyficznych trudnościach w uczeniu się i objęciu dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Nasi specjaliści współpracują z innymi placówkami wspierającymi naszych pacjentów. Zapraszamy na konsultację.