Agnieszka Kielar

Pedagog specjalny – absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie zdobyła wiedzę z zakresu edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i dysfunkcją wzroku. Wcześniej studentka uniwersytetu jagiellońskiego na kierunku Psychologia Stosowana. Swoją przygodę nauczycielską rozpoczęła podczas licznych wolontariatów. Największy wpływ na dalszą pracę zawodową miał ten realizowany w SOSW dla osób niewidomych i słabowidzących w Krakowie. To tam odkryła potencjał dziecięcych zmysłów w edukacji. Obecnie nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu „Fistaszki” i Terapeuta Integracji Sensorycznej – w terapii dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju. W pracy stara się korzystać
z dorobku różnych nurtów, metod pedagogicznych oraz terapeutycznych jednak największą inspiracją jest dla niej postać Marii Montessori.

Obecnie w trakcie studiów:

  • Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja indywidualna
  • Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera

 

Ważniejsze szkolenia i kursy:

– trener I stopnia zajęć Sensoplastyka®