Kaja Makaruk

Absolwentka Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne. Stale uzupełnia swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w kursach i szkoleniach. Terapię dostosowuje do indywidualnych potrzeb i możliwości fizycznych danego dziecka. W swojej pracy ceni sobie dobrą współpracę z rodzicem i dążenie do wspólnie wyznaczonych celów.

Szkolenia:
– Kurs podstawowy koncepcji PNF
– Terapia Integracji Sensorycznej I i II stopnia
– Diagnoza i terapia ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
– Diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy – podejście zintegrowane
– Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w Pediatrii – moduł I
– Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych
– Podstawy rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o trening funkcjonalny
– Diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz deformacji kręgosłupa – moduł I

KAJA MAKARUK