Kamila Fołta-Kicman

Psycholożka oraz olifofrenopedagożka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku kariery pracująca z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu,
z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi wyzwaniami rozwojowymi. Doświadczenie zbierała pracując w szkołach specjalnych, ambulatorium oraz uczestnicząc w zespołach interwencji kryzysowej. Współorganizatorka konferencji naukowej „Autyzm – od nauki do praktyki”. Zwolenniczka funkcjonalnego podejścia do oceny umiejętności dziecka i planowania terapii.

Wybrane szkolenia:
• Czytanie uczestniczące, gener AAC ja
• Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
• Dokumentowanie i programowanie w SAZ
• Essentials for Living – niezbędne do życia
• Narzędzie M/CHAT-R
• Nauczanie precyzyjne
• PECS – poziom 1
• Skala Inteligencji Stanford-Binet 5
• Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania
• Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji
• Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi
• Terapia behawioralna lęków i fobii
• Trening jedzenia: praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z karmieniem
• Tworzenie środowiska terapeutycznego
• Uzależnienia behawioralne- profilaktyka, diagnoza, terapia