Katarzyna Mrowiec

Absolwentka Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyłam studia podyplomowe – Integracja Sensoryczna, a w tym roku spełniła jedno ze swoich zawodowych marzeń – ukończyła kurs NDT-Bobath.
Obecnie jest studentką studiów podyplomowych „Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego”.
Pracę z dziećmi rozpoczęła już w trakcie studiów. Doświadczenie zdobywała pracując w żłobku, przedszkolu, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz hospicjum domowym, Współpracowała w ramach wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Głęboko wierzy, że szerokie spojrzenie na pacjenta oraz dobra współpraca z rodzicami to podstawa sukcesu terapeutycznego.

KATARZYNA MROWIEC