Katarzyna Wróbel

Mgr psychologii i pedagogiki resocjalizacyjnej, absolwentka pedagogiki specjalnej: oligofrenopedagogiki i pedagogiki wczesnoszkolnej a także promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. Specjalista diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej, trener zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci takich jak: Sensoplastyka ®, SMYKO-multisensoryka ®, GROW with play ©, metody Ruchu Rozwijającego bazującej na pracy Weroniki Sherborne, instruktorka Polskiej Szkoły Masażu Shantala, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej, trener grafomotoryki, trener TUS.
W trakcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz czteroletniego kursu psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Obecnie łączy pracę diagnostyczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z pracą terapeutyczną z dziećmi i adolescentami, prowadzi diagnozę i terapię SI, autorskie zajęcia sensoryczne, adaptacyjne, ogólnorozwojowe i warsztaty kompetencyjne.
Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zdobyła pracując m. in. w: szkole specjalnej, przedszkolu integracyjnym, ORW, przedszkolu ogólnodostępnym prowadząc terapię w ramach WWRD a także podczas zajęć ogólnorozwojowych i licznych praktyk studenckich. Pracowała z młodzieżą z niedostosowaniem społecznym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, z dziećmi ulicy jako streetworker, liderami młodzieżowymi podczas wymian międzynarodowych miast partnerskich i jako koordynator grupy adolescentów realizujących projekty profilaktyczne i socjoterapeutyczne.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Diagnoza Zaburzenia ze Spektrum Autyzmu przy pomocy Kwestionariuszy ASRS,
 • Stosowanie i interpretacja Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leiter-3,
 • Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2.
 • Szkolenie kwalifikacyjne gotowości szkolnej Bateria 5/6R,
 • Szkolenie kwalifikacyjne Skala Inteligencji Stanford -Binet 5.
 • Szkolenie Trener Treningu Umiejętności Społecznych, TUS dla dzieci z ASD
 • Kurs Terapia Behawioralna – teoria i praktyka, kurs bazowy III modułowy akredytowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.
 • Szkolenie KORP Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, KOMLOGO
 • Elementarny kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych, Polski Związek Głuchych, Oddział Małopolski
 • Kurs I stopnia z zakresu biblioterapii, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne we Wrocławiu
 • Kurs Instruktorski Masażu Shantala, Polska Szkoła Masażu Shantala
 • Szkolenie Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej – diagnoza, terapia i masaż
 • Szkolenie Trener Grafomotoryki
 • Szkolenie Sensoplastyka ® – Wstęp + Sensoplastyka trener I st
 • Szkolenie SMYKO-MULTISENSORYKA
 • Szkolenie Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych
 • Szkolenie Profilaktyka narkotykowa metodą streetwork
 • Cykl szkoleniowy Akademia Koordynatora Wolontariatu
 • Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu. Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza?