Marianna Czerwiec

Fizjoterapeutka, terapeutka zaburzeń SI Mgr fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, terapeutka zaburzeń Integracji Sensorycznej II stopnia. Od kilku lat intensywnie szkoli się w zakresie fizjoterapii dziecięcej. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości. Każdego małego pacjenta traktuje indywidualnie, żeby jak najlepiej odpowiadać wszystkim potrzebom. Od kilku lat terapeutka dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończone szkolenia:
  • Analiza postawy ciała w zaburzeniach stato-dynamicznych wieku rozwojowego i ich korekcja, GWSH (2021)
  • Masaż tkanek głębokich w ujęciu klinicznym, Projekt Masaż (2021)
  • Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej, KIRE (2019-2020)
  • Terapia Integracji Sensorycznej I i II stopnia, REHAMAX (2019)
  • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Fundacja Synapsis (2018)
  • Zdrowy kręgosłup, REHA-FIT (2018)
  • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, REHA-FIT (2018)
  • Warsztaty szkoleniowe - "Snoezelen - Sala Doświadczania Świata jako metoda terapii zajęciowej" (2017)