Marta Sakowicz

Z wykształcenia terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, certyfikowany diagnosta kliniczny narzędzia ADOS- 2, specjalista ds. terapii behawioralnej, kandydat do certyfikacji zawodowej terapeuty behawioralnego (Nr indeksu 524/L/2018).

Od 2013 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju, głownie ze spektrum autyzmu, opierając swoją praktykę na terapii behawioralnej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, przedszkolach i ośrodkach diagnostyczno – terapeutycznych jako diagnosta i terapeuta. Prowadziła wykłady o tematyce spektrum autyzmu w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Warszawie.

Od 2015 roku. związana z Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym “Małe Kajtki” i Centrum Medycznym “Kajtek” w Warszawie. Pracowała tu jako terapeuta indywidualny, terapeuta grupowy, kierownik, a od 2018 roku pełni rolę dyrektora organizacyjnego, merytorycznego i diagnosty.

Prywatnie jest szczęśliwą żoną, mamą 1,5 rocznego chłopca i właścicielką rudego jamnika.
Ukończyła szereg szkoleń poświęconych pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju m.in.

Szkolenia z zakresu terapii behawioralnej
● Terapia behawioralna w teorii i praktyce –3 modułowy kurs bazowy (PTLB).
● Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiająca zachowania trudne
(kurs specjalizacyjny PLTB)
● Tworzenie środowiska terapeutycznego ( kurs specjalizacyjny PLTB)
● Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi
(kurs specjalizacyjny PLTB)
● Trening czystości: praca z dzieckiem prezentującym trudności z załatwianiem potrzeb fizjologicznych
● Staż licencyjny (Scolar, Niepubliczna Szkoła UMIEM)

Szkolenia diagnostyczne:
● ADOS 2 w diagnostyce klinicznej (protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu) (Prowadzony przez Izabellę Chojnicką).
● Diagnoza Funkcjonalna PEPR 3.
● VB-MAPP

Szkolenia AAC -komunikacja alternatywna i wspomagająca:
● Picture Exchange Communication System(PECS) poziom I.
● Makaton I st.
● Kurs I stopnia Języka Migowego SJM (Pfron)

Szkolenia z zakresu trudności z żywieniem:
● Trudności związane z karmieniem u dziecka – od teorii do praktyki (mgr Katarzyna Bąbik, BCBA)
● Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym.

Inne:
● Diagnoza i terapia ręki I i II st.
● Warsztat szkoleniowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne
● Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualna i autystycznym spektrum zaburzeń (Fundacja Scolar, dr Izabela Fornalik )
● Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży
● Farmakoterapia (Fundacja Scolar, dr Ewa Urbanowicz )
● Wstęp do sensoplastyki
● Kurs instruktażowy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
● Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Sympozja i konferencje:
● Międzynarodowe Sympozjum “Autyzm a praktyka oparta na dowodach–interwencje i interakcje”(SWPS)
● III Konferencja „Oswoić Autyzm” –geneza i pomoc rodzinie z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną
● Konferencja „Autyzm –Od nauki do praktyki”(Uniwersytet Jagielloński, instytut psychologii
● Webinar: Słyszeć. Słuchać. Rozumieć. Jak pomóc dzieciom z ASD lepiej rozumieć mowę? (Centrum Terapii Autyzmu SOTIS)

MARTA SAKOWICZ